"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Wild Rose - Hunderose

Hunderose

er for dem, der resignerer  (=stiller sig til tåls med/accepterer) over for en ubehagelig situation, hvad enten det er sygdom, et ensformigt liv eller et dårligt arbejde.

De klager ikke, for de er for apatiske til at få det bedre, ændre deres forhold eller nyde enkle glæder.

Skønt situationen er utilfredsstillende, er de ikke egentlig ulykkelige og gør sig ingen umage for at ændre deres forhold. Det gør dem til ret kedelige personer, som er ude af stand til at udnytte deres muligheder.

Når de er syge, tror de alt for fast på udtalelser som: "du må lære at leve med det". "Sådan er livet" eller lignende.

De tror, deres tilstand er arvelig og at intet kan gøres. De resignerer, men er ikke deprimerede.

De accepterer livet, som det er. De mangler energi og ambition og taler med monoton stemme.

De forstår ikke, at det er indstillingen til livet, der skaber forholdene og bidrager til helbred og succes. Dette er ubalancen mellem sjæl og personlighed ved Hunderose-tilstanden.

Den positive kvalitet

ved Hunderose er en levende interesse i livet, i arbejdet og i verden som helhed.

Resignationen bliver til ambition eller handlekraft, godt helbred og dejlige venskaber. Hunderose-personer i den positive tilstand påtager sig ansvaret for deres eget liv og deres egne forhold, og bruger deres energi på at ændre situationen.

 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111