Den Internationale Bachterapeut-uddannelse

 
Bach uddannelsenDen Internationale Bachterapeutuddannelses kurser Bach Trin1, Bach Trin 2 og Bach Trin 3 er for alle. Det kræver kun interesse og en smule menneskelig indsigt.  Mange tager blot Trin 1 - introduktionskurset for at komme hurtigt fra start - og lære de enkle grundprincipper i Bach-remedie- metoden til et bedre helbred og velbefindende så man kommer mere på linje med sjælen. Bach-systemet er skabt af lægen  Edward Bach ud fra en erfaring og studier i menneskets uafbalancerede følelser og karaktertræk. 

Den Internationale Bach-terapeutuddannelse: 

I Danmark er der (2024) flere undervisere godkendt af Bach Centret til at undervise på alle tre Trin på Den Internationale Bachterapeut-uddannelse (BIEP).
 
Det er allesammen registrerede Bachterapeuter.  
 
Bach-lærerne afholder Bach-kurserne i deres egen virksomhed.
Så du skal skrive til dem, hvis du vil med på kursus. 

Sådan bliver du Registreret Bachterapeut i Dr. Edward Bach Fonden

Du skal tage de godkendte Bach kurser Trin 1, Trin 2 og Trin 3. 
 
Efter hvert kursus er afsluttet, modtager du certifikat med Bach Centrets godkendelse.  

Bach Trin 1

Dette får du på Trin 1:
Her lærer du at bruge Bach Blomsterremedierne til at bringe dig selv i følelsesmæssig balance, og du lærer også at hjælpe andre omkring dig i hverdagen.  Prisen er ca. 2300 kr. og foruden to dages intens læring får du Introduktionsbogen om Bachterapi, en flot mappe med materiale, et gavekort til at bruge ved indkøb af et komplet Bach-sæt.
 
Trin 1 kan du vælge at tage som 
 
1) Et fysisk kursus hvor du møder på kursusadressen. 
 
 
2) et ONLINE LIVE kursus, hvor du undervises f.eks. via Zoom.us hjemme fra din stue med en dansk Bach-underviser der leder undervisningen over internettet så du slipper for transport og overnatning (se eksempel på ONLINE kursus her) På dette kursus møder du andre kursister og afhængig af underviseren, oplever du at kunne lave gruppe-opgaver med andre kursister under online LIVE kurset. Du får certifikat tilsendt efter kurset. Eller:
 
3) Et fjernstudie, hvor du løser opgaver og cases derhjemme og får dem rettet af en Bachlærer - her er der ingen underviser - kun en opgaveretter, så da sidder du alene derhjemme uden andre kursister og laver alle opgaverne selv og sender dem efterfølgende ind til din Bachlærer som retter dem og giver dig email-svar. 
 Du får certifikat når du har gennemført og svaret fornuftigt på opgaverne. 

Bach Trin 2  

Bach Trin 2 er en praktisk og interaktiv workshop på to dage. 

Her får du mere grundig træning i at udvælge remedier til dig selv, gennemgang af mange cases, og du introduceres til kategorien "typeremedier", til afbalancering af en persons karaktertræk. 
 
Herudover studeres remedier, der ligner hinanden, for at se de grundlæggende ligheder og forskelle på remedierne,  så du bliver mere skarp på afgrænsningen imellem disse. 
 
Du får en grundig repetition og du kommer mere i dybden med remedierne. Kurset koster ca. 2300 inklusiv kursusmateriale. 
 
Bach Trin 2 kurset kan tages på følgende måde i DK:
 
1) Som almindelig klasseundervisning hvor du møder op fysisk og gennemfører kursus i 2 dage. Afsluttes med certifikat fra din underviser. Kurset koster ca. 2300 kr. (2024)
 
2) Online på dansk direkte på Bach Centrets hjemmeside (2024). Online-underviserne i DK er i 2024: Susanne Løfgren og Anette Lei. Du får adgang til online materialet på en bestemt dato med de andre tilmeldte og forbederer teori og øvelser, som bliver gennemgået med underviseren på såkaldte online-sessioner f.eks. via Zoom. Der er fra 3- 6 online session møder ialt. Du bestemmer stort set selv hvor lang tid du vil bruge på at gennemføre Bach Trin 2 kurset.  Kurset koster ca. 2600 kr. (2024). 
 
 
Bach Trin 3 
der giver dig mulighed for at registrere dig som Bachterapeut og arbejde professionelt med Bach-remedie-metoden. 
 
Kurset varer 4 dage og koster ca. 6200 kr inklusiv kursusmappe,  eksamensretning og supervision.
 
Kurset afsluttes med en 2½ timers eksamen i Bach-remediemetoden på 4. dagen hvor man skal vise en enkel og fornuftig tilgang til Bach-remediesystemet efter lægen Dr. Bachs anvisninger. 
 
På Trin 3 kurset lærer du at arbejde professionelt med Bachremedierne.
 
Du lærer hvordan du stiller spørgsmål for at finde det optimale remedievalg.
 
Du lærer de etiske regler omkring Bachkonsultationen (Code of Practice) at kende, og om at remedierne vælges ud fra en empatisk samtale med klienten, hvor du til slut foreslår de mest optimale remedier, du lærer om at det helt essentielle i at lade det være op til klienten at tage ansvaret for sin sundhed.
 
Du hører om krav og forslag til din klinik, og om hvordan du tilbyder Bachkonsultationer, når du også tilbyder andre terapiformer eller rådgivning - f.eks. coaching, zoneterapi, kraniosakralterapi o. lignende. 
 
Efter Trin 3 kurset får du to sæt skriftlige prøver som skal løses de næste ca. 6 måneder derhjemme (du har dog max. 1½ år dertil ).
 
Du får tilknyttet supervision via skriftlig opgaveretning med kommentarer som sendes til dig efter hver besvarelse, så du lærer bedst muligt. 
 
Formålet er dels at klargøre dig til at tilbyde dig en lærende proces i at blive klar til at gennemføre de empatiske og etiske Bach-konsultationer gennem samtale og remedieforslag, dels at svare på henvendelser fra personer, der spørger til Bachremedierne.
 
Der er også en lille opgave som handler om din egen erfaring eller rejse med Bachremedierne og hvordan de har været nyttige for dig til mere indsigt i dine følelser.
 
På denne måde kan du nemmere videregive de store positive langtidsperspektiver, der er i at tage bachremedierne, og deres nyttige påvirkning på livet og indsigten i at tackle og afbalancere følelser. 
 

Registrering hos Bach Fonden i England

Når du har bestået de skriftlige opgaver må du henvende dig til BachCentret og ansøge om at blive registreret i Dr. Edward Bach Fonden.
Hvis du lader dig registrere, skal du opfylde de etiske regler om Bachkonsultationen, som du lærte på Trin 3 kurset.
 
Hvis du efter endt uddannelse ønsker at bruge Bach-blomsterremedier helt efter din egen udvælgelsesmetode og IKKE gennem den Bach-samtale, som du har lært på de tre trin, kan du gøre dette, dog således at det ikke er muligt for dig at blive registreret Bachterapeut i Dr. E. Bach Fonden. 
 
Du får dermed ikke registreringsbeviset, men kan vælge det til med tiden, hvis du opfylder de etiske regler om brugen af Bachremediemetoden. 

Bach Centrets nyhedsbrev
Registrerede Bachterapeuter modtager Bach Centrets nyhedsbrev for terapeuter. 
 
Bach-terapeutlisten
Registrerede Bachterapeuter får tilbudt at stå på Bach-Terapeutlisten på Bach Centrets hjemmeside, så klienter nemt kan finde frem til en registreret Bachterapeut i et givet land i verden.  
 
Registreringen koster en afgift på ca. 400 kr årligt afhængig af kursen på engelske pund. 

 

Registreret Bach-dyreterapeut: (=BFRAP) er kommet til DK i 2018.

Ønsker du at arbejde med Bachterapi til dyr er det muligt at blive registreret Bach-dyreterapeut med Bach Centrets godkendelse. 

1.  Du skal have gennemført  Den Internationale Bachterapeut uddannelse (mennesker), Trin 1, 2 og 3- inkl. de skriftlige hjemmeopgaver efter Trin 3.
2. Du skal være registreret Bachterapeut (BFRP)  i Dr. E. Bach Fonden i England. 

3. Dernæst deltager du på et 50 timers kursus i dyreadfærd - hest - hund og kat - f.eks.  fordelt på 3 weekender. HVIS du på anden måde har en baggrund i dyreadfærd, og undervist af en universitetuddannet, så kan du søge om merit hos Bach Centret i England. De bestemmer om der kan dispenseres fra 50 timers kurset, så du kan registrere dig direkte som BFRAP uden kurset. 
Se mere på dette website: http://tibirkedyr.dk/velkommen-til-tibirke-dyreterapi/bach-dyreterapeutuddannelsen-kursus-i-dyreadfaerd/
  

Er du reg. bachterapeut?

Så kan du skabe og udbyde et såkaldt: BC-ACE-godkendt kursus:

Hvis du er reg. bachterapeut (=BFRP) og gerne vil undervise i din store interesse med Bachremedier koblet på, så kan du få Bach Centrets godkendelse ved ansøgning og en kort beskrivelse af dit kursus og betaling af et mindre gebyr. Dette program kaldes BC-ACE (Godkendte Bach-kurser). Du skal udfylde en særlig blanket og ansøge om godkendelse. Læs mere her om hvordan du kan få dit kursus godkendt af Bach Centret mod et mindre gebyr og dine kursister dermed får certifikat, godkendt af Bach Centret: Sådan får du dit kursus godkendt af Bach Centret, så dine kursister kan få et certifikat fra BachCentret. 
 
Bach Blomsterterapiforeningen
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111