Den Internationale Bachterapeut-uddannelse

 
Bach uddannelsen Alle mennesker kan tage Den Internationale Bachterapeutuddannelses kurser Trin1, Trin 2 og Trin 3- det kræver kun interesse og en smule menneskelig indsigt.  Mange tager blot Trin 1 - introduktionskurset for at komme hurtigt fra start - og lære de enkle selvhjælpsmetoder til et bedre helbred og velbefindende, som lægen Edward Bach skabte ud fra en erfaring og studier i menneskets uafbalancerede følelser og karaktertræk. 

 Bach-terapeutuddannelsen: 

I Danmark er der to undervisere godkendt af Bach Centret til at undervise på alle tre Trin på Den Internationale Bachterapeut-uddannelse (BIEP).
 
Det er de registrerede Bachterapeuter: 
 
Bach-lærerne afholder Bach-kurserne i deres egen virksomhed.
Så du skal skrive til dem, hvis du vil med på kursus. 
 
Sådan bliver du Registreret Bachterapeut i Dr. Edward Bach Fonden
 
Du skal tage de godkendte Bach kurser Trin 1, Trin 2 og Trin 3. 
 
Efter hvert kursus er afsluttet, modtager du certifikat fra Nelsons eller Bach Centret i England.
Begge certifikater er gyldige.
 

Trin 1 er introduktionskurset på to dage

Dette får du på Trin 1:
Her lærer du at bruge Bach Blomsterremedierne i dit liv og om at hjælpe andre. Prisen er 2150 kr. og foruden to dages intens læring får du Introduktionsbogen om Bachterapi, en flot mappe med materiale og 1 flaske med din egen individuelle blanding af Bachremedier med hjem.
 
Trin 1 kan du vælge at tage som 
 
1) Et fysisk kursus hvor du møder på kursusadressen eller
 
 
2) et ONLINE LIVE kursus, hvor du undervises f.eks. via Zoom.us hjemme fra din stue med en underviser der leder undervisningen over internettet så du slipper for transport og overnatning (se eksempel på ONLINE kursus her) eller
 
3) Et fjernstudie, hvor du løser opgaver og cases derhjemme og får dem rettet af en Bachlærer - her er der ingen underviser - kun en opgaveretter, så da sidder du alene derhjemme og laver alle opgaverne og sender dem efterfølgende ind. 
 

Trin 2 er en mere praktisk workshop på to dage.

Her får du mere grundig træning i at udvælge remedier til dig selv, gennemgang af mange cases, og du introduceres til typeremedier. Læreren sammenligner også remedierne med hinanden. Du får en grundig repetition og du kommer mere i dybden med remedierne. Kurset koster ca. 2150 inklusiv kursusmateriale, og du skal møde fysisk (Onlinekursus eller fjernstudie er ikke en mulighed på Trin 2).  
 

Trin 3 -Bachterapeutkurset,

der giver dig mulighed for at registrere dig som Bachterapeut efter endt eksamen og nogle skriftlige opgaver som du løser derhjemme.
Kurset varer 4 dage og koster ca. 5000 kr inklusiv kursusmappe og eksamensretning. Kurset afsluttes med en 2½ timers eksamen i remedierne på 4. dagen.
På Trin 3 kurset lærer du at arbejde professionelt med Bachremedierne. Du lærer hvordan du stiller spørgsmål for at finde det optimale remedievalg.
Du hører om de etiske regler omkring Bachkonsultationen, og om at remedierne vælges ud fra en empatisk samtale med klienten, hvor du til slut foreslår de mest optimale remedier, du lærer om at det helt essentielle i at lade det være op til klienten at tage ansvaret for sin sundhed.
Du hører om krav og forslag til din klinik, og om hvordan du tilbyder Bachkonsultationer, når du også tilbyder andre terapiformer eller rådgivning - f.eks. coaching, zoneterapi, kraniosakralterapi o. lignende. 
 
Efter Trin 3 kurset får du to sæt skriftlige prøver som skal løses de næste ca. 6 måneder derhjemme (du har dog max. 1½ år dertil ). Du får tilknyttet supervision via skriftlig opgaveretning med kommentarer som sendes til dig efter hver besvarelse, så du lærer bedst muligt. 
 
Formålet er dels at klargøre dig til at tilbyde dig en lærende proces i at blive klar til at gennemføre de empatiske og etiske Bach-konsultationer gennem samtale og remedieforslag, dels at svare på henvendelser fra personer, der spørger til Bachremedierne.
Der er også en lille opgave som handler om din egen erfaring eller rejse med Bachremedierne og hvordan de har været nyttige for dig til mere indsigt i dine følelser. På denne måde kan du nemmere videregive de store positive langtidsperspektiver, der er i at tage bachremedierne, og deres nyttige påvirkning på livet og indsigten i at tackle og afbalancere følelser. 
 
Når du har bestået de skriftlige opgaver må du henvende dig til BachCentret og anmode om at blive registreret i Dr. Edward Bach Fonden.
Hvis du lader dig registrere, skal du opfylde de etiske regler om Bachkonsultationen, som du lærte på Trin 3 kurset. Du kan dog vælge ikke at lade dig registrere, og da behøver du ikke opfylde de etiske regler. 
Registrerede Bachterapeuter modtager Bach Centrets nyhedsbrev for terapeuter og får lov til at stå på Terapeutlisten på Bach Centrets hjemmeside, så klienter nemt kan finde frem til dem. 
Registreringen koster en afgift på ca. 400 kr årligt. 

 

Registreret Bach-dyreterapeut: (=BFRAP) er kommet til DK i 2018.

i 2016 specificerede BachCentret disse krav til Bachdyreterapeuter i England: 
1) Bach Trin 1, 2 og 3 inkl. alle skriftlige opgaver skal gennemføres
2) Man skal have minimum 50 timers undervisning i dyreadfærd fra et anerkendt institut*) eller universitet og i de mest almindelige dyr.
3)Ved spørgsmål: skriv til Susanne Løfgren: mail@casu.dk (vedlæg evt.  dokumentation for at du opfylder kravene. I marts 2018 starter den længe ventede Bach- dyreterapeut uddannelse op på Sjælland. Skriv til Susanne Løfgren hvis du vil med. 
  

Er du reg. bachterapeut?

Så kan du skabe og udbyde et såkaldt: BC-ACE-godkendt kursus:

Hvis du er reg. bachterapeut (=BFRP) og gerne vil undervise i din store interesse med Bachremedier koblet på, så kan du få Bach Centrets godkendelse ved ansøgning og en kort beskrivelse af dit kursus og betaling af et mindre gebyr. Dette program kaldes BC-ACE (Godkendte Bach-kurser). Du skal udfylde en særlig blanket og ansøge om godkendelse. Læs mere her om hvordan du kan få dit kursus godkendt af Bach Centret mod et mindre gebyr og dine kursister dermed får certifikat, godkendt af Bach Centret: Sådan får du dit kursus godkendt af Bach Centret, så dine kursister kan få et certifikat fra BachCentret. 
 
Bach Blomsterterapiforeningen
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111