Bachuddannelsen

 
Bach uddannelsen
Bach-terapeutuddannelsen: BFRP
I Danmark er der to undervisere godkendt af Bach Centret til at undervise på alle tre Trin. Det er de registrerede Bachterapeuter: 
 
På ovenstående hjemmesider kan du læse alt om de tre trin, Trin 1, Trin 2 og Trin 3 i Den Internationale Bachterapeutuddannelse.  
Du kommer ind på Bach Centrets hjemmeside med information om Bachblomsterremedie-healingsystemet.  
 
Registreret Bach-dyreterapeut: BFRAP er kommet til DK i 2018.
i 2016 specificerede BachCentret disse krav til Bachdyreterapeuter i England: 
1) Bach Trin 1, 2 og 3 inkl. alle skriftlige opgaver skal gennemføres
2) Man skal have minimum 50 timers undervisning i dyreadfærd fra et anerkendt institut*) eller universitet og i de mest almindelige dyr.
3)Ved spørgsmål: skriv til Susanne Løfgren: mail@casu.dk (vedlæg evt.  dokumentation for at du opfylder kravene. I marts 2018 starter den længe ventede Bach- dyreterapeut uddannelse op på Sjælland. Skriv til Susanne Løfgren hvis du vil med. 
  
Har du en underviser gemt i dig? 
Du har 2 muligheder for at efteruddanne dig, når du er reg. bachterapeut: 
 
Bachlærer: 
 
BC-ACE-godkendt kursus: Hvis du er reg. bachterapeut (=BFRP) og gerne vil undervise i din store interesse med Bachremedier koblet på, så kan du få Bach Centrets godkendelse ved ansøgning og en kort beskrivelse af dit kursus og betaling af et mindre gebyr. Dette program kaldes BC-ACE (Godkendte Bach-kurser). Du skal udfylde en særlig blanket og ansøge om godkendelse. Læs mere her om hvordan du kan få dit kursus godkendt af Bach Centret mod et mindre gebyr og dine kursister dermed får certifikat, godkendt af Bach Centret: Sådan får du dit kursus godkendt af Bach Centret, så dine kursister kan få et certifikat fra BachCentret. 
 
Bach Blomsterterapiforeningen
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111