"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Bach til planter

Planteriget - den følsomme plante
Alle levende væsner har bevidsthed. Alle levende har en frekvens - elektriske impulser. Således har hver plante osgå sin egen frekvens, som den har fået blandt mange faktorer, som jordforhold, klima omgivelserne og fra sin egen art.
 
Dyr og planter har også bevidsthed og følelser eller følelseslignende tilstande.
De kan derfor med fordel behandles med Bach Blomsterremedier, når de ikke trives. 
 
På denne film "Planteriget- den følsomme plante" kan du få indblik i hvordan planter faktisk er "mini-cognitive", kan advare hinanden og tilpasse sig: 
 
 
Der er af og til personer, der har udført fantastiske forsøg med Bach til planter. Det virker særdeles godt for plantens livsvækst, at få Bach Blomsterremedier ;-)
 
Remedieforslag
Brug din intuition og indfølingsevne ved valg af remedier til dyr og planter. 
Har planten været plantet om en eller flere gange?
Ser planten ud til at være træt, udmattet eller drænet for energi?
Er planten angrebet udefra af skadedyr?
Har planten været udsat for frost? 
 
Planter kan have gavn af Rescue Remedy (Nødhjælp) og/eller Walnut (Valnød) efter udplantning. Andre remedier af særlig værdi er Crab Apple (Sødæble) kombineret med Rescue Remedy (Nødhjælp) ved skadedyrsangreb og Hornbeam (Anvbøg), Olive (Oliven) og/eller Gorse (Tornblad) for at styrke slappe planter.
 
 
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111