"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Producenter

Forskellige Bachproducenter.
Bachforeningen bruger  " De 38 Originale Bachs Blomsterremedier" produceret af  Nelsons Ltd. UK. De forhandles herhjemme af Mezina, Esbjerg.
 
Der findes i dag flere producenter af Bachs Blomsterremedie-systemet, som alle hævder at bruge Dr. Edward Bachs fremgangsmåde. Men kun Nelsons produkter fra England bruger de planter, som lægen Bach udpegede, som havende særligt helbredende energetiske egenskaber. 
 
Dr. Bach valgte Nelsons som distributør til verden.
Når man plukker blomster fra naturen, og man i princippet kan finde blomster i mange forskellige lande, bliver det en tillidssag mellem producenten af Bach Blomsterremedier og brugeren.
 
Nelsons produkter er dem, der er bedst kendt blandt reg. bachterapeuter, og er produceret i nært samarbejde med Bach Centret i England siden 1930èrne. Nelsons er Englands ældste homøopatiske apotek. Det var det apotek, som lægen Bach havde tillid til skulle hjælpe ham med at distribuere remedierne ud i verden. 

De fleste af de planter, buske og træer, som Dr. E. Bach fandt, bliver stadig brugt af Nelson, til fremstilling af remedierne. Derfor har Bach Blomsterterapiforeningen valgt at bruge dem til temaaftener.
 
Det er også Nelsons produkter vi henviser til i vores nyhedsbreve og artikler. Det er Nelsons, der i samarbejde med Bach Centret i vidt omfang har udviklet Den Internationale Bach terapeutuddannelse, som Bach Centret i dag står for at udbyde.
 
Reg. Bachterapeuter står frit
Ifølge det etiske regelsæt som de reg. bachterapeuter skriver under på at følge, er man frit stillet mht. hvilke mærker af Bachs Blomsterremedier, man ønsker at arbejde med. Blot skal det være varemærker, der respekterer Dr. Edward Bachs fremgangsmåde. I Danmark repræsenterer Mezina Nelsons produkter. Derfor ser I ofte at foreningen nævner Mezina, ligesom vi får materiale og brochurer om systemet fra Mezina eller Nelsons. Har du spørgsmål hertil, så kontakt gerne et bestyrelsesmedlem.
 
Nelsons har gennem mange år støttet og udviklet Bachterapeutuddannelsen: 
Nelsons er foruden at være producent af Bachs Blomsterremedier også medudviklere af det verdensomspændende uddannelsesprogram: BIEP- Den internationale Bachterapeutuddannelse. Nelsons var det homøopatiske apotek, som Dr. Edward Bach i sin tid henvendte sig til og bad om, at de ville producere og distribuere remedierne ud i verden. I 2016 trak Nelsons sig ud af Den Internationale Bachterapeutuddannelse og er nu i gang med at overlade den 100 % i Bach Centrets regi. 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111