"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Vine - Vin(ranke)

Vin (ranke)

er for folk, der dominerer andre.
De er ofte meget dygtige, talentfulde og ambitiøse, men de bruger deres evner til at dominere og undertrykke andre, ved at tvinge ting igennem. Ofte ved befalinger, instrukser eller regler. 
 
De føler, at de ved bedre end andre og at de derfor er de bedste ledere. 
 
Skønt de ikke prøver at omvende andre, så kører de frem med deres ønsker og meninger, og kræver og forventer absolut lydighed.
 
De er hårde og stolte, og kan være hensynsløst magtbegærlige.
I ekstreme tilfælde kan de være hårde, grusomme og uden medfølelse.
 
Ekstreme eksempler er den far eller chef, der styrer med jernnæve, eller den politiske diktator, som bruger alle midler for at nå sine mål, eller eleven, der aggressivt tryner og kontrollerer de andre børn.
 

Den positive kvalitet ved Vin

er at være beslutsom uden at dominere.
 
Positive Vin-personer ser det gode i andre, og opmuntrer og vejleder dem uden at styre dem.
 
De er kloge, kærlige ledere, lærere, chefer eller forældre.
 
De bruger deres evner til at hjælpe andre til at kende sig selv og finde deres egen vej i livet.
 
De inspirerer andre med deres urokkelige tillid og sikkerhed.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111