"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Sweet Chestnut - Ægte Kastanje

Ægte Kastanje

er for pinefuld mental smerte, der af Dr. Bach beskrives som håbløs desperation hos dem, der føler, de er nået til grænsen af, hvad de kan udholde.
Det kan vise sig som intens sorg, de kan føle sig næsten ødelagt af den.
Modløshed ledsaget af en følelse af ensomhed og følelsen af, at fremtiden er trist og yderst håbløs.
 
De kan have den følelse, at Gud har svigtet dem.
 
Denne tilstand kan være følge af tab ved dødsfald, eller års vanskeligheder, som man har klaret tappert og uden at beklage sig.
 

Den positive kvalitet ved Ægte Kastanje

 er en frigørelse fra fortvivlelse og håbløshed, som om de kan se lyset for enden af tunnellen. F.eks. efter lang tids åndelig søgen.
 
Selv om de ydre omstændigheder ikke er forandret, kan de nu blive mødt med optimisme og ro.
 
Dette kan yderligere hjælpes ved opdagelsen af eller genoprettelsen af tro på en højere magt og en følelse af indre støtte.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111