"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Scleranthus - Knavel

Knavel

er for folk, der lider af ubeslutsomhed.
 
De, der har brug for Knavel,  har svært ved at træffe beslutninger, især når de står over for to valgmuligheder.
 
De mangler balance og ligevægt; deres græshoppesind får dem til at springe rundt i samtaler.
 
De er oppe og nede i humør, de svinger mellem yderpunkter som glæde/bedrøvelse, energi/apati, optimisme/pessimisme, latter/gråd.
 
Disse omskiftelige tendenser kan gøre dem utroværdige, og de kan spilde tid og gå glip af muligheder på grund af ubeslutsomhed.
 
Knavel anbefales til børn eller dyr, som lider af køresyge.
 

Knavels positive kvalitet

er vished og beslutsomhed med ligevægt og balance under alle forhold.
Positive Knavel-personer er i stand til at træffe hurtige beslutninger og handle omgående, hvor det er påkrævet.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111