"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Rock Water - Kildevand

Kildevand

er for mangel på fleksibilitet og livsnydelse; det er for mennesker, der kan være selvfornægtende, men samtidig overfokuserede på sig selv.
 
De undertrykker egne behov og bliver let martyrer.
 
De holder sig strengt til diæter.
 
Motion, arbejdsrutiner og åndelige discipliner.
 
De er idealistiske og deres tankegang styres af lidt rigide (stivnede) idéer og dogmer i forbindelse med religion, diæter, moral, politik osv.
 
De vil gerne være et godt eksempel for andre, og da de stræber efter selv at blive perfekte, blander de sig ikke aktivt i andres liv.
 
Disse mennesker er oversamvittighedsfulde og sætter høje mål for sig selv.
 
De arbejder ofte for meget, men er aldrig tilfredse med, hvad de har udrettet.
 
De er selvopofrende og selvfornægtende og bliver skuffet over sig selv, hvis de ikke kan opfylde deres egne høje idealer.
 

Den positive kvalitet ved Kildevand 

udtrykkes i evnen til at bevare høje idealer med et fleksibelt sind. Positive Kildevand- personer er villige til at ændre deres opfattelse og opgive deres yndlingsteorier, hvis de overbevises af en større sandhed.
 
De forstår, at den indre harmoni er stærkere end adfærd, som er påført udefra, og de tillader sig selv mere munterhed i livet.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111