"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Rock Rose - Almindelig Soløje

Almindelig Soløje

er for rædsel af den art, som kan opstå efter en ulykke eller efter med nød og næppe at have undgået en sådan.
 
Eller hvis man har været vidne til en ulykke.
 
Når man er under en akut trussel - så som en naturkatastrofe, pludselig sygdom, et voldeligt overfald osv.
 
Der er en følelse af lammende frygt og hjælpeløshed.

En lignende tilstand af rædsel kan opstå efter mareridt (se også Rescue Remedy, Nødhjælpsremediet for akutte kriser og stress).

Soløje- tilstanden er sædvanligvis kort og forbundet med en bestemt krise.

Den positive kvalitet ved Soløje
 
er mod og åndsnærværelse; en person, som er rolig og selvforglemmende i nødsituationer.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111