"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Mustard - Agersennep

Agersennep

er for pludselig depression, som kommer ud af den blå luft og forsvinder lige så pludseligt uden nogen klar årsag.
 
Dette tungsind kan være meget alvorligt, det er som om en kold, mørk tåge sænker sig, overskygger alt og ødelægger den naturlige munterhed.
 
Man er helt og aldeles i tungsindets vold og er ude af stand til selv at ryste det af sig.
 
det forsvinder lige så pludseligt igen, som det opstod. 


Den positive kvalitet

er, at glæden vender tilbage støttet af en indre stabilitet og fred, som ikke kan rystes eller ødelægges hverken under gode eller dårlige forhold.
 
Skyen for solen forsvinder igen, og solen skinner atter. 
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111