"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Gentian - Ensian

Ensian

er for tvivl og et negativt livssyn.
 
Disse mennesker bliver let modløse og deprimerede, når tingene går galt, og når de står over for vanskeligheder.
 
I modsætning til Mustard (Agersennep for pludselig melankoli og nedtrykthed) har deres depression altid en kendt grund.
 
De kan godt gøre gode fremskridt i sygdom eller i livet som sådan, men de taber let modet ved det mindste tilbagefald.
 
Ensian kan bruges til de, som føler sig fortvivlede ved en langvarig eller hyppig tilbagevendende (eller kronisk) sygdom.
 
Da det giver opmuntring, er det ofte en god styrkende medicin i rekonvalescensperioder.
 
Det er også godt for børn, som har mistet modet overfor lektielæsning eller i andre situationer.
 

Den positive kvalitet

ved Ensian er forståelsen af, ikke at give op når der kommer en hindring, uanset resultaterne.
 
Ingen forhindring synes for stor og ingen opgave for afskrækkende til at kunne klares.
 
Der er en overbevisning om, at alle vanskeligheder til slut vil blive overvundet.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111