"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Elm

Elm

Elm-remediet er til mennesker, der følger deres kald.
 
Men når kaldet fører dem ind i for store, ansvarsfulde opgaver eller poster, bryder de midlertidigt "ned" og føler opgaven uoverskuelig og mister overblik og selvtillid - troen på at det er muligt at gennemføre opgaven.
 
Den negative Elm tilstand er sædvanligvis forbigående, da Elm- mennesker sædvanligvis er kompetente og naturligt selvsikre. 
 
Elm typer har som følge af at de helt naturligt følger deres kald, ofte ansvarsfulde stillinger indenfor andre menneskers velfærd, f.eks. læger, lærere, terapeuter og ledere i forretningsverdenen.
 
Elm er remediet, når disse dygtige mennesker pludselig føler sig overvældet af deres ansvar, og føler sig utilstrækkelige til at klare opgaverne eller holde trit med begivenhederne.
 
Dette opstår ofte ved, at de har påtaget sig for meget ansvar eller arbejde, uden at tage hensyn til sig selv.
 
Resultatet er, at de føler sig nedtrykte og udmattede med midlertidigt tab af selvværd og en utilstrækkelighedsfølelse.
 
Selv en forbigående tvivlen på deres egne evner, får dem til at føle sig svage og kraftesløse op på nippet til at opgive opgaven, selv om de sædvanligvis gennemfører opgaven.
 

Den positive kvalitet

Elm remediet afbalancerer det pres og den utilstrækkelighedsføleser, der midlertidigt er opstået pga for stor ansvarsfølelse med er en genoprettelse af ens normale overblik og dedikerethed overfor sit kald, og en tilbagevenden til effektivitet, evnen til at organisere sig ud af ansvaret eller opgaven med deres sædvanlige rolige selvsikkerhed.
 
Problemerne ses i rette perspektiv da følelsen af utilstrækkelighed aftager og personen genvinder overblik og organiseringsevne eller påtager sig måske kun så meget, som han eller hun kan klare, og giver sig tid til at sørge for sine egne behov.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111