"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Chicory - Cikorie

Cikorie

har vi brug for når vi har en tendens til at kontrollere og manipulere med vores kære; når vores omsorg for andre er selvcentreret og manipulerende.
 
Nogle mennesker besidder disse karaktertræk gennem hele livet og har meget viljestyrke og føler at de skal passe ekstra godt på ders kære. 
 
De er kritiske og emsige på andres vegne og blander sig i andres sager.
 
De vil gerne have selskab af dem, de elsker og er opmærksomhedskrævende og "fylder meget" i familie-livet.
 
Det er typisk dominerende forældre, som holder deres beskyttende hånd over deres børn langt ind i voksen-alderen.
 
Skønt de er stærke, er de selvmedlidende og meget sårbare, hvis man angriber deres "moder-rolle" og beskytteradfærd. 
 
Når de ikke får deres vilje, kan de finde på alt for at få opmærksomhed, som f.eks at blive pirrelige og bryde ud i tårer.
 
Nogle Cikorie-typer vil foregive sygdom for at få opmærksomhed, for eksempel den besiddende forælder, som får ‘hjerteanfald’, når datteren prøver at flytte hjemmefra.
 
Disse mennesker kan være egoistisk besiddende, når de vil overdænge deres kære - eller partner med "kærlighed". 
 
Chicory er også godt for børn, som konstant og urimeligt kræver opmærksomhed og manipulerer egoistisk med veninderne eller søskende, mor eller far. 
 

Den positive kvalitet

ved Cikorie ses hos folk, som kan sørge uselvisk for andre og give ægte moderkærlighed til deres børn.
 
De giver uden at vente noget til gengæld, og de lader deres kære være sig selv, og leve deres eget liv.
 
De kan give slip på deresoverbekymrethed for barnet  i tillid til at barnet nok skal klare sig. 
 
Da de føler sig i balance med sig selv, behøver de ikke længere andre folks forsikring om, at de er gode nok.
 
De har omsorg for andre på en varm og venlig måde og er opmærksomme på andres behov.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111