"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Cerato

Cerato er for dem, der ikke har tillid til deres egen dømmekraft, når der skal træffes beslutninger. De ved faktisk godt, hvad de ønsker og behøver, men selv om de har masser af indre visdom og kan være meget intuitive, søger de konstant råd og bekræftelse fra andre og vil - selv om det er forkert - følge andres råd i stedet for at stole på sig selv. Når de er syge, vil de prøve en mængde behandlingsformer og meget medicin, som er blevet dem anbefalet af andre.
 
Positiv kvalitet af Cerato ses hos dem, som stoler på deres egen indre visdom og følger den. Roligt, sikkert og beslutsomt er de i stand til at følge deres sande kald i livet.
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111