"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Cerato-Ceratostigma

Ceratostigma
er for dem, der er usikre og som mangler at lytte til deres indre stemme, når de f.eks. skal træffe en beslutning. Ofte følger de blindt andres velmenende råd om uddannelsesretning, behandling, tøj-valg, opgavebesvarelse o.s.v.
 
Når man er i negativ Cerato-tilstand, så ved man egentlig godt inderst inde, hvad man ønsker og behøver, men man stoler ikke helt på det. Man skal liiiige have det bekræftet hos andre. 
 
Det er her Cerato-tilstanden kan spottes af feks en mor til et alt for usikkert barn, eller en terapeut til en alt for usikker klient. I strømmen af  "usikkerhedsspørgsmål", der blot stilles for at få bekræftelse. 
 
Når mennesket søger råd og bekræftelse hos andre, risikerer det også at følge andres velmente råd, som kan være rigtige for dem selv, men som måske ikke er rigtige for spørgeren. 
  
Det er også ofte årsagen til, at et menneske i negativ Ceratotilstand farer vild, og kommer til at gøre noget, der var forkert, og måske tænker: "øv, hvorfor gjorde jeg egentlig det, jeg vidste jo da godt at . . .". 
 
Ofte anvendt sætning: "Synes du, at jeg skal . ... ".  
 

Positiv kvalitet

af Cerato ses ved at man stoler på sin egen indre visdom og følger den roligt, sikkert og beslutsomt uden at søge bekræftelse hos andre. 
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111