"Remedierne har kun blide og positive virkninger. De kan ikke skabe bivirkninger, for deres formål er kun at opløfte. 

Dr. E. Bach, 1930

Aspen - Bævreasp

Aspen gives til de, der bliver grebet af pludselig frygt eller bekymring uden kendt årsag, og som derfor generelt kan være nervøse og ængstelige. Et typisk behov for Aspen kommer, når man vågner med frygt fra et mareridt, selv om man har glemt drømmen. Aspen er godt for børn, der har mareridt eller er mørkeræd. (Se også Rock Rose, Soløje).Aspen frygten kan komme dag såvel som nat, det er en uforklarlig ængstelse eller følelse af "at noget vil ske", som kan slå til, når man er alene eller uden varsel, når man er sammen med venner. Disse pludselige, uforklarlige anfald af angst kan ledsages af rysten eller svedudbrud.
 
Den positive kvalitet ved Aspen er en tilstand af indre ro, sikkerhed og frygtløshed. Anspændelsen erstattes af ønsket om eventyr og nye oplevelser uanset vanskeligheder og farer.
 
Aspen gør folk i stand til at forstå, at alt bygges på kærlighed. Som Dr. Bach skrev: ´Når vi først kommer til den forståelse, er vi ude over smerte og lidelse, ude over bekymring eller frygt, ude over alt undtagen glæden ved livet, ved døden og glæden over vor udødelighed...vi kan gå den vej gennem al fare, gennem alle vanskeligheder uden at føle frygt.′
 
 
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111