Bachuddannelsen

 
Bach uddannelsen
Bach-terapeutuddannelsen: BFRP
I Danmark er der to undervisere godkendt af Bach Centret til at undervise på alle tre Trin. Det er de registrerede Bachterapeuter: 
 
På ovenstående hjemmesider kan du læse alt om de tre trin, Trin 1, Trin 2 og Trin 3 i Den Internationale Bachterapeutuddannelse.  
 
Du kommer ind på Nelsons hjemmeside med information om de Originale Bach Blomsterremedier. Nelsons er foruden at være producent af Bachs Blomsterremedier også medudviklere af det verdensomspændende uddannelsesprogram: BIEP- Den internationale Bachterapeutuddannelse. Nelsons var det homøopatiske apotek, som Dr. Edward Bach i sin tid henvendte sig til og bad om at de ville producere og distribuere remedierne ud i verden.  Det er også Nelsons LTD, der er producent af de Originale Bach Blomsterremedier, som Bach Foreningen bruger, når de er ude på foredrag mm. Men der findes også flere  andre udbydere af Dr. Bachs Blosmterremedier. 
 
Registreret Bach-dyreterapeut: BFRAP
i 2016 specificerede BachCentret disse krav til Bachdyreterapeuter i England: 
1) Bach Trin 1, 2 og 3 inkl. alle skriftlige opgaver skal gennemføres
2) Man skal have minimum 50 timers undervisning i dyreadfærd fra et anerkendt institut*) eller universitet og i de mest almindelige dyr.
3)Ved spørgsmål: skriv til Susanne Løfgren: mail@casu.dk (vedlæg evt.  dokumentation for at du opfylder kravene, så videreekspederer Susanne til Bach Centret i England) eller skriv direkte til Bachcentret i England.
 
*)I Danmark er der pt. www.dyreuddannelser.dk ved Betina Dyremose, der tilbyder dyreadfærdsundervisning for heste, katte og hunde. Tal med Betina hvis du ønsker at blive reg. Bachdyreterapeut. 
 
Har du en underviser gemt i dig? Sådan godkender BachCentret dit kursus: 
BC-ACE: Alle reg. bachterapeuter kan få efteruddannelse på Bach Centret i at lære at undervise. Dette program kaldes BC-ACE (Godkendte Bach-kurser). Men alle BFRPère kan også herhjemmefra få sit kursus til andre godkendt ved at udfylde en særlig blanket og ansøge om godkendelse. Læs mere her om hvordan du kan få dit kursus godkendt af Bach Centret mod et mindre gebyr og dine kursister dermed får certifikat, godkendt af Bach Centret: Sådan får du dit kursus godkendt af Bach Centret, så dine kursister kan få et certifikat fra BachCentret. 
 
Bach Blomsterterapiforeningen
 

"Sundhed er vor arv, vor ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop; og det er ikke et uopnåeligt mål, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det."

Dr. Edward Bach 
(1886-1936)

Bach Blomsterterapiforeningen | CVR: 32242111 | co Funkevej 16,, 6230 Rødekro  | anette@bachforeningen.dk